Kruševac: +381 37 426 860
Leštane, Beograd: +381 62 445 272
Info Posle 16:00h: +381 63 639 396
OSB Ploče, Oriented Strand Boards, Tehnokomerc PRO doo

OSB PLOČE

OSB Ploče

>

Upotreba

>

Prednosti

NOVOSTI

OSB ploče ("Oriented Strand Boards“) su ploče proizvedene od tankog i širokog iverja. Iverje je u donjem spoljašnjem sloju položeno uzdužno u smeru proizvodnje. Iverje u srednjem sloju je položeno poprečno.

Princip spajanja pojedinačnih slojeva osigurava odličnu stabilnost oblika ploča OSB i visok stepen čvrstoće. Ploče OSB su idealan materijal za građevinske i druge svrhe.

OSB ploce, primena, tehnokomerc pro

Upotreba OSB ploče :

Nosivi elementi krovnih i međuspratnih konstrukcija;

Sendvič paneli zidova i plafona, konstrukcije spoljašnjih i unutrašnjih zidova. Nosive i nagazne površine uzdignutih podova, finalne obloge zidova, plafona (daju atraktivnu “drvenastu” optiku);

Pločasti materijali za popravke i rekonstrukcije, nadgradnje stambenih objekata;

Tesarski i stolarski radovi, oplate, proizvodnja međuspratnih nosača;

Privremene ograde građevina, privremeno prekrivanje otvora u zgradama;

Modularne (privremene) kućice za odlaganje alata na gradilištima;

Sajmovi, dekoracije, garniture nameštaja, kosturi za nameštaj s tapacirungom, ispune vrata;

Konstrukcije prodajnih i izložbenih štandova, podijuma, proizvodnja bilborda;

Proizvodnja ambalaže, paleta, transportnih kontejnera koji ispunjavaju visoke tehničke zahteve, proizvodnja regala i slično.

OSB ploce, tehnokomerc pro

Glavne prednosti OSB ploča :

Visoka postojanost oblika, homogenost i minimalne izmene oblika i svojstava tokom vremena;

Izuzetno male tolerancije debljine duž čitave ploče tj ujednačenost;

Odlična obradivost pomoću uobičajenih alata;

Jednostavno fiksiranje pomoću klasičnog; spojnog materijala i visoka zaštita od ispadanja ovog spojnog materijala;

Odlične mehaničko-fizikalne osobine (čvrstoća i otpornost);

Niska težina, povoljna cena;

Vrlo nizak sadržaj formaldehida (E1);

Odlične termoizolacijske osobine;

Ekološki materijal atraktivnog izgleda.

OSB Ploče se proizvode u debljinama od 9mm, 11mm, 15mm i 18 mmm,standardnih dimenzija ploce od 122cm x 244cm

Tehnokomerc PRO čvrsto preporučuje ugradnju OSB ploča kao krovne podloge pri postavljanu tegole.OSB ploče su mrtav,kompaktan konstruktivni materijal koji ne menja svoj oblik i kompaktnost u zavisnosti od spoljne temperature, kao sto je slučaj sa daskom, koja se zimi skuplja a leti širi.Možete pretpostaviti šta se desava sa tegolom koja je zakucana na dve daske koje se vremenom odvoje.Za 20 godina koliko se bavimo uvozom i prodajom bitumesnke tegole nikada do sada nismo imali niti i jednu reklamaciju ovog tipa na krovovima za cije su se podloge koristile OSB ploče.

OSB Ploče ispunjavaju izuzetno visoke zahteve sa strane postojanosti oblika, homogenost i minimalnih izmena svojstava. Istovremeno je ove ploče neophodno tretirati kao proizvod na bazi drva, koji ima slične osobine kao masivno drvo, a posebno u pogledu otpornosti na delovanje vode i vlažnosti. Zbog toga je pre montaže neophodno poštovati uslove za skladištenje i klimatizaciju, te uslove za montažu – posebno poštovati propise za dilatacijske fuge i orijentaciju glavne i sporedne ose ploča.

© Tehnokomerc PRO doo