Kruševac: +381 37 426 860
Leštane, Beograd: +381 62 445 272
Info Posle 16:00h: +381 63 639 396
Montaža leksana

Pravila za montažu LEKSAN ploča

KATALOZI

Saveti za ugradnju polikarbonatskih (Leksan) ploča

Leksan ploče se postavljaju tako da je strana na kojoj se nalazi zaštita od UV zraka uvek okrenuta ka suncu. Oznaka se nalazi na zaštitnoj foliji (1). UV zaštita namenjena je otklanjanju štetnih uticaja sunčevih zraka na leksan ploče i njihovih mehaničkih svojstava. Do trenutka instalacije leksan ploče treba čuvati i transportovati u originalnom pakovanju u horizontalnom položaju. Ne skladištiti leksan ploče izlagajući ih direktnom sunčevom zračenju ili bez zaštite od kiše (2). Ne smete da gazite ili hodate po leksan pločama u bilo kom trenutku.

Sečenje polikarbonatskih (Leksan) ploča debljine 4mm može se vršiti građevinskim nožem (skalpelom). Tokom sečenja leksan ploče zaštitna folija treba da ostane netaknuta, da bi se sprečilo formiranje ogrebotina. Za sečenje debljih leksan ploča koristi se cirkular sa velikim brojem obrtaja i rezna ploča sa velikim brojem zuba (3). Preporučuje se da koristite testere sa brzinom od najmanje 3200 o/min. Ploču treba dobro pričvrstiti da bi se sprečile vibracije. Nakon završenog sečenja uklonite ostatke prašine i fine strugotine sa isečenih ivica ploče.

Da bi se unutar leksan ploče sprečilo stvaranje kondenzacije i taloženje prašine, neophodno je pre instalacije otvorene kanale zatvoriti posebnom aluminijumskom trakom i U profilom, (4). Antidast traka (5) štiti leksan ploču od prodiranja vode, insekata i prljavštine. Da vremenom ne bi došlo do pravljenja kondenzacionih fleka unutar leksan ploče, potrebno je tokom instalacije napraviti adekvatan nagib kako bi se obezbedila drenaža.

Savijanje leksan ploče dozvoljeno je isključivo duž linije kanala, tj. po dužoj strani ploče. Radijus krivine treba da bude maksimalno 175 puta veći od debljine ploče (7). Preporučeni razmak za postavljanje nosivih uzdužnih nosača rama za leksan ploče debljine 6-16mm je 700mm, a za debljinu od 25mm je 1050mm (plus rastojanje na profilu montiranja između panela). Rastojanje između poprečnih nosača zavisi od ugla krova, debljine leksan ploče i očekivanog opterećenja vetrom i snegom (kg/m²) i može se kretati od 270mm do 2000m. Preporučeno rastojanje između tačaka fiksiranja je oko 300mm. Kod širine leksan ploče do 600mm i u odsustvu opterećenja vetrom, dovoljno je osigurati ploču pomoću montažnog profila i vijaka samo po rubu ploče. Za bušenje rupa koristiti burgije za metal. Bušenje rupa se vrši po sredini komore, tako da se ne oštete zidovi komore, kako se ne bi smanjila čvrstina leksan ploče. U ovom slučaju preporučeno minimalno rastojanje od probušene rupe (tačka vezivanja) do ivice ploče ne sme biti manje od 40mm (8). Pre početka montaže odvojiti oko 50mm zaštitnog filma sa svih strana lista kako se ne bi podvukao ispod montažnog profila, čime se dalje osigurava lako odvajanje od površine ploče (9). Ivice leksan ploče se uvlače u žlebove profila najmanje 20mm ili dva rebra, čime se osigurava pozicija zaključavanja. Potrebno je do kraja umetnuti leksan ploču u montažni profil i ostaviti do 5mm slobodnog prostora između ivice ploče i unutrašnjeg zida profila (10). Ovo rastojanje omogućava kretanje leksan ploče usled termičkog širenja materijala tokom sezonskih temperaturnih fluktacija (3-5mm po metru).

Tehnokomerc Pro Vam pored leksan ploča nudi i veliki izbor profila. H profil (11), CP profil za vertikalnu montažu (12), U profil za bočno zatvaranje (13). Ovi profili se koriste za vertikalno montiranje zidova, krovova malih dimenzija i krovova iznad neogrevanih prostorija. Da bi se sprečilo formiranje snežnog pokrivača optimalni nagib krova bi trebao da bude 30°-40°.

Važno: H i U profili ne služe da bi se ploča učvrstila za konstrukciju, već da se leksan ploče povežu zajedno. Ploče se šrafe za konstrukciju a U i H profili služe za spajanje ploča ili za zatvaranje komora. Zabranjeno je bušenje ploča kroz profil.

Ako je neophodno, za bolje zaptivanje, spojeve leksan ploča možete da silikonirate (14).

Važno: Zabranjeno je prilikom uvlačenja leksan ploče u profil bilo kakvo podmazivanje uljima ili mazivima jer to može dovesti do uništenja materijala.

Za montažu velikih površina i stvaranje lukova koristiti profil NDS (15). Za pričvršćivanje leksan ploča na konstrukciju koristiti vijke 15mm duže od debljine zida NDS profila. Uobičajeno je da se HCP profili montiraju pomoću vijaka 6,3 x 19mm ili 6,3 x 25mm. Imajući u vidu činjenicu da je vijak u profilu karoserije i zaštićen od atmosferske vlage, zaptivna podloška nije potrebna. Za montažu na drvenu konstrukciju koristiti zavrtnje spoljnog prečnika 5,5mm-6,3mm.

Za zaptivanje bušnih mesta na pločama i distribuciju opterećenja na mestima pričvršćenja koristiti specijalne plastične podloške (rondele) sa minimalnim prečnikom 20mm sa gumenom zaptivkom (16). Ovo omogućava smanjenje pritiska na ploču. Ovo nije zaoštravanje vijaka kako bi se obezbedilo slobodno kretanje ploče (17).

Nakon ugradnje leksan ploče treba odmah ukloniti zaštitnu foliju sa cele njene površine.

© Tehnokomerc PRO doo